Vad Gör Processorn?

Vad Gör Processorn?

Processorns Uppgift

Processorn även kallad CPU(Central Processing Unit) är den del av datasystem som utför instruktioner i ett dataprogram. Den har samma funktion som en hjärna och styr serverns indata och utdata i systemet. CPU kom redan på 1960-talet och har utvecklats avsevärt fram tills idag. I persondatorer och servrar sitter processorn i ett silikon chip även kallad en mikroprocessor. Denna mikroprocessor är oftast mindre än 4x4cm med 100-tals stift som skapar kopplingen mellan processorn till moderkortet. CPUn består av två huvudkomponenter, den första är ALU(Arithmetric Logic Unit) vilket hanterar de logiska operationer och den andra komponenten är kontroll enheten(CU) som hämtar instruktioner från ramminnet, avkodar den och sedan exekverar dem ibland med hjälp av ALU.

Som du ser är processorn en mycket viktig hårdvara i en server som man kan vara avgörande av hur väl en webbserver kan hantera internet användare som kommunicerar med en hemsida. On man har hög internet trafik, måste servern kunna hantera det. En rekommendation är att man alltid väljer en processor med minst 4 kärnor när man ska hyra server. Vad gör då dessa 4 kärnor i processorn? Dessa kärnor fungerar som inviduella processorer som kan läsa och exekvera instruktioner oberoende av varandra, vilket medför att servern då kan hantera högre belastning.

Nedan listas de bästa typerna av processorer till servrar:

  • Intel Xeon serien
  • Intel Core serien
  • AMD Opteron serien

Varje processor har också en klock signal d.v.s. med vilken hastighet  processorn kan arbeta. 2.4 Ghz och uppåt är att rekommendera dock kan hastigheter variera från tillverkare till tillverkare, men det brukar inte skilja mycket.

Processorns Historia

CPU började utvecklas på 1960- talet och bestod då av ett kretskort med hundratals transistorer som krävde mycket stora utrymmen för att kunna hanteras. Dessa datorer blev då mycket stora och krävde mycket elektricitet för att fungera vilket medförde att de alstra oerhört mycket värme. Flera kretskort seriekopplades för att uppnå en fungerande dator och tack vare avståndet som signalen var tvungen att resa mellan kretskorten, blev datorns hastighet mycket begränsad.

Vid NASAs resor till månen på 1960- och 1970-talet användes små specialtillverkade processorer för att hantera navigation och kontroller av instrument och kom att kallas för The Apollo Guidance System. På 1970-talet skapades grunden för mikroprocessorn som används idag. Den var mycket mindre och mycket snabbare än de tidigare kretskort med diverse transistorer. Den första mikroprocessorn kallades för intel4004 och den andra intel 8080 som kontruerades 1974. Här tog nu mikroprocessorn över helt och har utvecklats i explosionsfart under 90-talet och 2000-talet.

I och med att utveckling är så otroligt snabb idag rekommenderas att man ser över sina servrar var tredje år för att eventuellt uppgradera hårdvåran samt om behovet av ny brandvägg, antivirus och VPN.